Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu: Mplot s.r.o Sídlo/Prevádzka 
Lovčická 12 91927 Brestovany
email: info@ploty.sk
Mobil:0915 147 566

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : .............. 

— číslo objednávky  ..............    

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............   

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   

— Dátum ..............   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

Formulár na stiahnutie tu : https://www.ploty.sk/index.php?controller=attachment&id_attachment=160