Všetok tovar až do zaplatenia celej sumy objednávky je majetkom firmy Mplot.s.r.o

Všetok obsah stránok pletiva.net je chránený autorskými právami.
Akékoľvek rozširovanie obsahu bez písomného súhlasu prevádzkovateľa stránky pletiva.net je zakázané.

Všetky produkty označené skladom sa rozumie sklad Mplot,s.r.o. a dodávateľský sklad.  
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny
v prípade zmeny právnych predpisov a daňových predpisov Slovenskej republiky
.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktov.

Produkty sa nahradia novými s inou špecifikaciou napr. iný rozmer ôk pletiva.

Zmeny budú vždy uvedené na stránke  www.pletiva.net


sex videoporna